سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبه رو بازار فرش
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1083

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای محراب - ابتدا بلوار مدرس
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1097

آدرس   :   يزد-يزد-نبش میدان محراب
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:916

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو- روبروی ساختمان سیلو
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1070

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارامیرکبیر
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:837

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - 20 متر مانده به نگین
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,400,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1131