سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

سوئیت اجاره ای مسافر در یزد

جهت تایید رزرو سوییت مبلغ یک روز کرایه سوییت را به شماره کارت 6779 - 4728 – 7210 – 5041 بانک رسالت به نام محمد ابراهیم بشرزاد واریز و فیش پرداختی را به شماره موبایل 09131513908 ارسال و اطلاع رسانی کنید.با تشکر

نام سوییت : خاکی وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 150,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : خیراندیش واحد1 وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 150,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد میدان مهراب بلوار دانشجو کوچه 19 طبقه بالای املاک بشرزاد
نام سوییت : زیرزمین جعفری وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : همکف جعفری وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 180,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو -کوچه 19 - زیرزمین - 200متر-بدون خواب - با پارگینگ - تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو -کوچه 19 - همکف - 200متر-2خوابه- با پارگینگ - تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد
نام سوییت : رحمت وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : حاجی رضا وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 120,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو-کوچه19 - طبقه بالا مغازه -100متر- یک خوابه-دارای بالکن - تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد میدان محراب بلوار دانشجو نبش کوچه هفدهم 100 متر- دو خوابه-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد
نام سوییت : خیر اندیش واحد 2 وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 150,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : سوپر حمید وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد میدان محراب بلوار دانشجو کوچه 19 نبش کوچه شرق 110 متر دو خوابه شیک-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد یزد میدان محراب بلوار دانشجو کوچه با نک ملی بالای مغازه یک خوابه 70 متر -تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد
نام سوییت : سوپر ابوذر وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : ساندویچی وضعیت سوئیت : تکمیل قیمت سوئیت : 150,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد-میدان محراب-بعداز بیمارستان مرتاض-طبقه بالا مغازه-70متر-یک خوابه -تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد یزدمیدان محراب- بلوار دانشجو -طبقه بالای ساندویچ ستاره شب-110 متر- دو خوابه خیلی شیک- تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد
نام سوییت : شیشه بری وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : کمدسازی وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 70,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو -کوچه17- طبقه بالا مغازه-70متر-یک خوابه-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو -کوچه 19- طبقه پایین مغازه- 70 متر-بدون خواب-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد
نام سوییت : جعفری وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 150,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد نام سوییت : حسین بشر وضعیت سوئیت : تخلیه قیمت سوئیت : 100,000 تومان مشاورین املاک بشرزاد یزد
یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو -کوچه مسجد ولیعصر- طبقه بالا مغازه - 150متر-2خوابه-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد یزد-میدان محراب-بلوار دانشجو-کوچه17 - طبقه بالا مغازه -50متر- یک خوابه-تحویل سوئیت ساعت13 روز بعد است و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ 5هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه می گردد