سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد کوچه گودال
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2545

آدرس   :   تهران-تهران-کرج کمالشهر
قیمت کارشناسی   :   240,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2584

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار نواب صفوی
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1917

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد - خیابان نیکو
قیمت کارشناسی   :   244,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   153

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1877

آدرس   :   يزد-تفت-نزدیک دانشگاه ازاد-چهارراه کشاورز
قیمت کارشناسی   :   270,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   208

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1725

آدرس   :   يزد-تفت-تفت سانیج محله خواجهها
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1831

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه گودال
قیمت کارشناسی   :   220,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1694