سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-ابرکوه-امام شهر
قیمت کارشناسی   :   690,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300 متر

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2564

آدرس   :   يزد-يزد-میدون سید گل سرخ
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2223

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه کمیل5نبش فرعی سوم
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2548

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن خیابان صحرا
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   181

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2513

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم ابادکوچه بغل مسجداعظم
قیمت کارشناسی   :   660,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2032

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پشت پارک 7 تیر
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1407

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک صالحییه
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   142

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2528

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر - خیابان کمیل
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   151

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1926

آدرس   :   يزد-يزد-یزد خیابان کاشانی کوچه دیهمی
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1800

آدرس   :   يزد-يزد-ازادشهر فلکه اول خ امام حسن
قیمت کارشناسی   :   670,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   650

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1480

آدرس   :   يزد-يزد-میدان نماز-بلوار امام حسین - کوچه شقایق
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   154

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1782

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفرصادق جنب مهدیه کوچه ابشاهی
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   103

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1679

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد قدیم-به طرف ریل
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1760