سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت بانک تجارت
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2505

آدرس   :   يزد-يزد-کمر بندی یزد
قیمت کارشناسی   :   5,300,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   2653

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2515

آدرس   :   يزد-يزد-چهار راه نعیم آباد ک بانک تجارت
قیمت کارشناسی   :   171,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   38

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2516

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   1,268,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   195

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2517

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2594

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس شهرک بهاران دورمیدان
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2617

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار دشتی کوچه باسکول ابوذر
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1088

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2258

آدرس   :   يزد-يزد-خ امام بعد از بیمارستان سید الشهدا
قیمت کارشناسی   :   1,900,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   316.5

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2260

آدرس   :   يزد-يزد-کمربندی میبدطرف مجتمع بین راهی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2596

آدرس   :   انتخاب استان--نعیم اباذ کوچه اصلی
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2579

آدرس   :   يزد-يزد-یزد اکرمیه خ ابوالفظل کوچه باغ پرنده
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2569

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   783,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   87

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1905

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - کوچه یاس
قیمت کارشناسی   :   1,150,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   625

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1940

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه روبروی برج دوقلو
قیمت کارشناسی   :   0تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   320

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1921

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام زاده جعفر
قیمت کارشناسی   :   3,700,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1892

آدرس   :   يزد-يزد-انتهای بلوار شرکت نفت
قیمت کارشناسی   :   2,280,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   380

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1889

آدرس   :   يزد-يزد-پشت پمپ بنزین شهردار
قیمت کارشناسی   :   150,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1869

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبرو پارک شادی
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1843

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فضیلت-اول کوچه حجاب
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   152

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2182

آدرس   :   يزد-يزد-میدان صنعت کوچه 31 ازادگان
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   225

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2045

آدرس   :   انتخاب استان--نعیم آباد
قیمت کارشناسی   :   260,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   73

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1829

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت املاک بشرزاد
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2072

آدرس   :   تهران-شهریار-کرج کلومتر 17 شهر قدس
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1820

آدرس   :   يزد-يزد-بلور مدرس- پشت دادگستری
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1828

آدرس   :   يزد-يزد- مسجد صاحب الزمان خ خرمشهر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   66

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2083

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار تشریفات
قیمت کارشناسی   :   410,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   82

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2163

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه
قیمت کارشناسی   :   4,800,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   485

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1447

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1211

آدرس   :   انتخاب استان--بلوار دانشجو - قبل از پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2143

آدرس   :   يزد-تفت-روبه روی پلیس راه-کنارچم
قیمت کارشناسی   :   3,600,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   4500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1045

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار کوثر-کوچه یاس
قیمت کارشناسی   :   120,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1743

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   512,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   64

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2064

آدرس   :   يزد-يزد-فاز 2 کوثر دروازه قران
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   2019

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2086

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود جنب املاک جعفری
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   63

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2040

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحییه
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2054

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دهه فجر
قیمت کارشناسی   :   1,770,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   885

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2084

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام علی
قیمت کارشناسی   :   360,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2104

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر کوچه شهید گل
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1425

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب باطری سازی
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1542

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خ طلوح
قیمت کارشناسی   :   160,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   64

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:10

آدرس   :   يزد-يزد-خ ایرانشهر- نرسیده به راهنمایی رانندگی
قیمت کارشناسی   :   1,550,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   104

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1044

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:566

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   1,260,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   252

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1617

آدرس   :   يزد-مهريز-مهریز شهرک صنعتی
قیمت کارشناسی   :   3,500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   9500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1162

آدرس   :   يزد-تفت-نرسیده به میدان شاه ولی
قیمت کارشناسی   :   680,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   234

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:223

آدرس   :   يزد-يزد-ب خامنه ای
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:753

آدرس   :   يزد-يزد- فلکه بافق جاده کنار گذر
قیمت کارشناسی   :   2,730,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1820

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:141

آدرس   :   يزد-يزد-میدان صداوسیمابلوارشهیدبهشتی
قیمت کارشناسی   :   560,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   350

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1652

آدرس   :   انتخاب استان--
قیمت کارشناسی   :   435,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   54

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1644

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جوان بطرف م عالم
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1511

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای محراب جنب اپارتمان غزال
قیمت کارشناسی   :   144,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   48

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1557

آدرس   :   يزد-يزد-امام جعفر صادق
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   104

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1520

آدرس   :   يزد-تفت-جنب پلیس راه تفت
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1040

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1165

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   35

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1107

آدرس   :   يزد-يزد-امام جعفر صادق بعد تیزازه
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1066

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک دانشگاه طوبی غربی 8
قیمت کارشناسی   :   130,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   49

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1530

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد ب ولی عصر خ قمر بنی هاشم
قیمت کارشناسی   :   100,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1531

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری جاده سلک باف
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:152

آدرس   :   يزد-يزد-آزادشهر / 10 متری وحدت
قیمت کارشناسی   :   150,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:341

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک طوطی
قیمت کارشناسی   :   100,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:378

آدرس   :   يزد-يزد-اشکذر روبروی پارک بزرگ شهر
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1452

آدرس   :   يزد-يزد-زارچ ولیعصر شهرک صنعتی فاز1
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   تجاری    متراژ   :   1000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:249