سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو- روبروی ساختمان سیلو
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1070

آدرس   :   يزد-ابرکوه- خ کاشانی خ دکتر مسعود
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:579

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ابوالفضل اصلی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1136

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدقندی مجتمع نگین
قیمت رهن   :   100,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1148

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه معظمی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1133

آدرس   :   يزد-يزد-مهرآوران بلوار شهید انتظاری
قیمت رهن   :   90,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1145

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین
قیمت رهن   :   60,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      175

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1138

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1135

آدرس   :   يزد-يزد-میدان گندم ک محقق داماد 7
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1027

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبه رو بازار فرش
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1083

آدرس   :   يزد-يزد-نبش میدان محراب
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:916

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار صدوقی بعد از بلوار شهید عابری
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1093

آدرس   :   يزد-يزد-طالقانیابتدای کوچه حتا
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:991

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه تره بار سابق روی به روی گلخانه یاسمن
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:850,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1009

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-رو به روی سه راه نعیم اباد
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1011

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - 20 متر مانده به نگین
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,400,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1131

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای محراب - ابتدا بلوار مدرس
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1097

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امیرکبیر
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:954

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس
قیمت رهن   :   45,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      98

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1087

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار بهشتی جنب بنیاد شهید کنار رود خانه
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      205

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1080

آدرس   :   يزد-يزد-ب مدرس روبرو فروشگاه نگین
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,400,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:897