سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبه رو بازار فرش
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1083

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای محراب - ابتدا بلوار مدرس
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1097

آدرس   :   يزد-يزد-بعدازسه راه فهادان جنب داروخانه ملانوری
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1148

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه بعدازساختمان پزشکان داخل کوچه
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1162

آدرس   :   يزد-يزد-نبش میدان محراب
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:916

آدرس   :   يزد-يزد-بوارامام جعفرصادق
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1172

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس روبروی پمپ گازاکرمیه
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1175

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1158

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم ابادخیابان ولی عصر
قیمت رهن   :   8,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1174

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:580

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ابوالفضل اصلی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1136

آدرس   :   يزد-يزد-کاشانی پشت کارخانه جنوب کوچه لاله
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1169

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوروبرواملاک بشرزاد
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1168

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو کوچه حسین علی گل
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1170

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو- روبروی ساختمان سیلو
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1070

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم ابادخیابان فروغ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:450,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1157

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم ابادخ فروغ کوچه شاداب
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1166

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن شهرک امام علی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:900,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1164

آدرس   :   يزد-يزد- خ کاشانی خ دکتر مسعود
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:579

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدقندی
قیمت رهن   :   100,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1152

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه -اطلسی-بلوارشهیدان اشرف
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      71

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1150

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارپاسداران کوچه 16دست راست
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1153

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1135

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - 20 متر مانده به نگین
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,400,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1131

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مشیر -روبه روی شهدا -کوچه شهید چمران
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1107

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهیدان اشرف - خیابان شاهد
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1090