سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت پارک شادیکوچه 47
قیمت کارشناسی   :   344,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   167 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2566

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار سیم و کابل - تقاطع خیابان امام خمینی
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1910

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک مهر
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2020

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد تکیه ابولفضل
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   178

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1851

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه دکتر مسعود نعیم اباد روبروی چاه اب شرکت
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2066

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی کوچه هنرستان چمران روبروی شمس العماره
قیمت کارشناسی   :   325,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1326

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جعفر صادق به طرف اکبر اباد بن بست اختصاصی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1654

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد پشت بانک صادرات قدیم
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   430

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1668

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد-ترک اباد-جنب مسجد فاطمیه
قیمت کارشناسی   :   384,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1714

آدرس   :   يزد-يزد-پشت پارک بزرگ شهر-بلوار سنتو
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1715

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک ترک اباد
قیمت کارشناسی   :   337,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   135

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2019

آدرس   :   يزد-يزد-میدان مسکن-خیابان مقداد-بعد از چهار راه خاتم
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1734

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک رزمندگان پشت باشگاه
قیمت کارشناسی   :   360,000,000تومان
نوع زمین   :   آپارتمانی    متراژ   :   800

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1563