سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-خ علامه جعفری کوی گل دشت-خونه دیوار ب دیوار درمانگاه شهید رجایی
قیمت کارشناسی   :   480,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   555

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2232

آدرس   :   يزد-يزد-پشت انتقال خون کوچه کمیل
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   127

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2152

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو-کوچه صالحیه-کوچه شماره 9ایرجی
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2538

آدرس   :   يزد-يزد-م همافر خ ایمان
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   335

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2534

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی -کوچه احمد نور ابادی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1949

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه مسجد ابوذر
قیمت کارشناسی   :   440,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   146

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2155

آدرس   :   يزد-يزد-سه راه شحنه -بلوار دولت اباد
قیمت کارشناسی   :   486,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   260

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1931

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه گلزار
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1589

آدرس   :   يزد-يزد-امامشهر سجاد شمالی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   264

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1858

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیکی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   245

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1406

آدرس   :   يزد-يزد-پشت امامزاده سیدگلسرخ
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   430

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2181

آدرس   :   يزد-يزد-پشت انتقال خون-نبش کوچه کمیل
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2153

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه امام حسن
قیمت کارشناسی   :   455,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1576

آدرس   :   يزد-يزد-رحمت اباد میدان ارتش
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:375