سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل پشت هتل تهرانی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2530

آدرس   :   يزد-يزد-پشت هتل جهانگردی
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2264

آدرس   :   يزد-يزد-گازرگاه
قیمت کارشناسی   :   360,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   207

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1613

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردشتی کوچه ایران خودرو
قیمت کارشناسی   :   360,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   108

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2588

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد خ بهار شمالی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:357

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار نواب صفوی کوچه قدس
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   102

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1440

آدرس   :   يزد-يزد- قاسم نقی خ نبوت
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1198

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید دشتی بعد از چهار راه امیر المونین سمت چپ
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1871

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل - بعد از پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   270

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2179

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد نبش کوچه شهیدان حیدری و علی زاده
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   152

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1541

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه 38 یا عرش
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2059

آدرس   :   يزد-يزد-یزد اکرم اباد
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   429

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2106

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک گلزار شهدا
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   208

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1678

آدرس   :   يزد-تفت-خیابان رجایی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1697

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل-ابتدای بلوار خیراباد
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1733

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار صدوقی-کوچه 36
قیمت کارشناسی   :   370,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   93

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1759