سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

باغ

آدرس   :   يزد-يزد-سانیچ - اول دره شیر
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   600

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1964

آدرس   :   يزد-ابرکوه-منشاد محله میر
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   600

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1691

آدرس   :   يزد-مهريز-منشاد محله عرب
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   325000000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1615

آدرس   :   يزد-تفت-بطرف نصراباد تقی اباد
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   4000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1195