سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

مغازه

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید دشتی - کوچه امیرالمومنین
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   23

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1934

آدرس   :   يزد-يزد-خ فرخی مجتمع تجاری شقایق
قیمت کارشناسی   :   270,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   27

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1804

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان فرخی-پاساژشقایق
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   25

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1726

آدرس   :   يزد-يزد-یزد م ابن سینا خ ور زانس
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   36

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2087

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان فرخی پاساژ فرخی
قیمت کارشناسی   :   240,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   25

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1603

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد رو به روی اشپزخانه حسینیه
قیمت کارشناسی   :   210,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1695

آدرس   :   انتخاب استان--باغ ملی پاساژ ستاره
قیمت کارشناسی   :   240,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   12

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1504

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ک بانک تجارت
قیمت کارشناسی   :   280,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   42

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2047