سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه -اطلسی-بلوارشهیدان اشرف
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      71

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1150

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدقندی
قیمت رهن   :   100,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1152

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارپاسداران کوچه 16دست راست
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1153

آدرس   :   يزد-يزد-مهراوران بلوارشهیدان انتظاری
قیمت رهن   :   90,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1154