سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-ابرکوه-
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   1000 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2578

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس-روبه روی کارخانه دانه سا
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1010

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کمیل - پشت انتقال خون
قیمت کارشناسی   :   174,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   58

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1902

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس خ ظفر کوچه لاله عباسی
قیمت کارشناسی   :   176,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1686

آدرس   :   يزد-تفت-تفت ده بالا شیخ علیشاه
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1689

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد پشت گلزار شهدا کوچه مهر
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2073

آدرس   :   يزد-يزد-یزدجاده فرودگاه قبل از پروفیل ثابت کوچه زمرد 69سومین کوچه سمت راست
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   375

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:35

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   170,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1591