سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   انتخاب استان--خ فرخی جنب بیمارستان فرخی کوچه 1
قیمت کارشناسی   :   265,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   155 متر

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2567

آدرس   :   يزد-يزد-رحمت اباد محله پاین فلسطین جنوبی
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2112

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه عرش کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1688

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار نواب خ تقی زاده
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1709

آدرس   :   يزد-يزد-بطرف فضای سبز بلوار امام رضا خ گلدشت
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2011

آدرس   :   يزد-يزد-جاده دهنو شهرک ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   270,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1924

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای- کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   260,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2146

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهیدن محراب گوچه بغل چاه اب
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1650

آدرس   :   يزد-تفت-تفت اسلامیه
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1658