سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

باغ

آدرس   :   يزد-يزد-منشادمحله وزیری
قیمت کارشناسی   :   170,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2583

آدرس   :   يزد-يزد-گاریزات
قیمت کارشناسی   :   150,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1740

آدرس   :   يزد-مهريز- یزد مهریز
قیمت کارشناسی   :   175,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   875

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2098

آدرس   :   يزد-يزد-طزرجان مسجد جامع به سمت حسینیه
قیمت کارشناسی   :   160,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1391