سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-ابرکوه- خ کاشانی خ دکتر مسعود
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:579

آدرس   :   يزد-يزد-بلور دانشجو کوچه بانک ملی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1387

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ابوالفضل اصلی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1136

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین ورودی شهید قدسیان
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:569

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه معظمی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1133

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین روب روی مسجدامام سجاد
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1357

آدرس   :   يزد-يزد-روب رویه پاساژصدف -کانون زبان کیش
قیمت رهن   :   60,000,000تومان      قیمت اجاره:8,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   دربست             متراژ   :      700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:578

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوچه لاله اخرین منزل سمت چپ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,100,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1358

آدرس   :   يزد-يزد-مهر آوران بلوار شهیدان انتظاری کو چه داروخانه
قیمت رهن   :   65,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1359

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه خانه معلم-سومین چهار راه سمت راست
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1363

آدرس   :   يزد-يزد-اطلسی
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   دربست             متراژ   :      280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:572

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   دربست             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:574

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:575

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین اولین کوچه سمت چپ -کوچه لاله-اولین خونه سمت چپ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1362

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:950,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1386

آدرس   :   يزد-ابرکوه-خ کاشانی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:5,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1141

آدرس   :   يزد-يزد-مهرآوران بلوار شهید انتظاری
قیمت رهن   :   90,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1145

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1377

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - پشت مدرسه جلالیان
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:300,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      115

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1384

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی - کوچه پاسیون فاطیما
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1373

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین
قیمت رهن   :   60,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      175

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1138

آدرس   :   يزد-يزد-ابتدای بلوار مدرس -کوچه 5 مدرس
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,100,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1368

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1370

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1135

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد -روبه روی بانک صادرات قدیم
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1375

آدرس   :   يزد-يزد-میدان گندم ک محقق داماد 7
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1027

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک فراز - نبش ترمه9
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1391

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - پشت پارک شادی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1119

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خ فروغ
قیمت رهن   :   35,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1378

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه معظمی
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1393

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوی فرهنگیان کوچه نسترن
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1423

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه تره بار سابق روی به روی گلخانه یاسمن
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:850,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1009

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی - کوچه 30
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1379

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه نعیم اباد - بعد از گلزار
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1381

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - روبه روی مسجد اعظم
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1382

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه علوی - کوچه شهید یاوری
قیمت رهن   :   25,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1383

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت هتل جهانگردی
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:100,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1468

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس
قیمت رهن   :   45,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      98

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1087

آدرس   :   يزد-يزد-ملاصدرا-فرعی29
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      585

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:525

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:555

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهیددشتی-کوچه35
قیمت رهن   :   4,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1421