سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوپشت نمایندگی دو
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1341

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین خیابان لاله
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:900,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1343

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه دکتراولیا
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1346

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1347

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه خانه معلم-سومین چهار راه سمت راست
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1363

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی - کوچه پاسیون فاطیما
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1373

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:850,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1377

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خ فروغ
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:300,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1378

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - روبه روی مسجد اعظم
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1382

آدرس   :   يزد-يزد-بعدازسه راه فهادان جنب داروخانه ملانوری
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1148

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوی فرهنگیان کوچه نسترن
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1423

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس روبروی پمپ گازاکرمیه
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1175

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:581

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1158

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد روبروی چاه شرکت
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1173

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:580

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوخیابان شهیدصالحیه
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:589

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ابوالفضل اصلی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1136

آدرس   :   يزد-يزد-کاشانی پشت کارخانه جنوب کوچه لاله
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1169

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو کوچه حسین علی گل
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1170

آدرس   :   يزد-يزد- طوبی شرقی کوچه شماره 2
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:575

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم ابادخیابان فروغ کوچه شادان
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1345

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر خیابان منابع طبیعی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:583

آدرس   :   يزد-يزد-روب رویه پاساژصدف -کانون زبان کیش
قیمت رهن   :   60,000,000تومان      قیمت اجاره:8,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   دربست             متراژ   :      700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:578

آدرس   :   يزد-يزد-بلواربوستان پرستار
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:5,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:588

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم ابادخیابان فروغ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:450,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1157

آدرس   :   يزد-يزد- یزد بلوار دانشجو پشت هتل جهانگردی
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:582

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1352

آدرس   :   انتخاب استان--خیابان قاسم اباد
قیمت رهن   :   0تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:585

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن شهرک امام علی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:900,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1164

آدرس   :   يزد-يزد- خ کاشانی خ دکتر مسعود
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:579

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان اطلسی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      750

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:584

آدرس   :   يزد-يزد-اطلسی
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   دربست             متراژ   :      280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:572

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد -روبه روی بانک صادرات قدیم
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1375

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1135

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی - کوچه 30
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1379

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مشیر -روبه روی شهدا -کوچه شهید چمران
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1107

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهیدان اشرف - خیابان شاهد
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   بالا             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1090

آدرس   :   يزد-يزد-ملاصدرا-فرعی29
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      585

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:525