سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-يزد-یزد انتهای بلوار استقلال
قیمت کارشناسی   :   96,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2245

آدرس   :   يزد-يزد-بلور مدرس - انتهای خیابان سنتو
قیمت کارشناسی   :   110,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1992

آدرس   :   يزد-يزد-پشت کشتارگاه قدیم
قیمت کارشناسی   :   80,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   144

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1990

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد
قیمت کارشناسی   :   135,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2520

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای نصر اباد - بلوار صابر یزدی
قیمت کارشناسی   :   91,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1903

آدرس   :   يزد-يزد-بعد از دروازه قران
قیمت کارشناسی   :   120,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   2000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:692

آدرس   :   يزد-مهريز-تنگ چنا ر روستای مزرعه نو
قیمت کارشناسی   :   72,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   560

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2094

آدرس   :   يزد-يزد-چهار راه شهردار بعد از پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   70,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   154

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1188

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو پشت پارک شادی
قیمت کارشناسی   :   110,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   104

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1500