سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی کوچه خاتمی
قیمت کارشناسی   :   185,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2006

آدرس   :   يزد-يزد-حسن اباد ک 20 اابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   180,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2526

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد-کوچه زنبق
قیمت کارشناسی   :   200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   182

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1736

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس بلوار امام حسین بعد از سیم و کابل
قیمت کارشناسی   :   150,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1794

آدرس   :   يزد-يزد-خ شرکت نفت امام شهر
قیمت کارشناسی   :   140,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1643

آدرس   :   يزد-يزد-ازاد شهر
قیمت کارشناسی   :   130,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1832