سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-مهراوران بلوارشهیدان انتظاری
قیمت رهن   :   90,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   سوم             متراژ   :      85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1154

آدرس   :   يزد-يزد-اپارتمان زیتون
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:950,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   چهارم             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1125

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه کوچه بنفشه16
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   پنجم             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:955

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان میر داماد
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:5,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   چهارم             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1064

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای مهراب - اپارتمان غزال
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   هشتم             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1102

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پرفسور حسابی-بعداز سه راه فلسطین
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   سوم             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1017

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس-اپارتمان-مسکن مهرترمه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   ششم             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1039

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:5,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   هفتم             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1020

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشگاه- مجتمع بهاران جدید
قیمت رهن   :   10,000تومان      قیمت اجاره:2,100,000تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   سوم             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:550

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک رزمندگان-مجتمع پارسیان-
قیمت رهن   :   45,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   آپارتمانی               طبقه   :   پنجم             متراژ   :      123

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1041

آدرس   :   يزد-يزد-چهار راه امام جعفر صادق اول کوچه عظیمی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   سوم             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1007

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری روبرو رستوران زیتون
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   هفتم             متراژ   :      133

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:962