سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :                  طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1338

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی کوچه هنرستان چمران
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :                  طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1339

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین خیابان لاله
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:900,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   نیم طبقه             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1343