سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو-کوچه صالحیه-
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2538

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد-کوچهطلوع- اول طلوع
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2150

آدرس   :   يزد-يزد-یزد میدان امام علی
قیمت کارشناسی   :   520,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   91

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2244

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان ابوالفضل - رو به روی بن بست 14 و 16
قیمت کارشناسی   :   580,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   108

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1959

آدرس   :   يزد-يزد-خ سید گلسرخ جنب میدان منزل سوم.
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2224

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق-کوچه مسجد مهدویه
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1723

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد روبروی بانک صادرات قدیم
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1912

آدرس   :   يزد-يزد-سیدگلسرخ-کوچه مسجدامام حسن
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   430

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2180

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان شهید بنافتی زاده
قیمت کارشناسی   :   520,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   243

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1444

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی خیابان پانزده خرداد جنب ریل قطار
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2078

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد - خیابان شهید احمدی روشن
قیمت کارشناسی   :   528,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   429

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1948

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه 43
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1952

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاکنژاد کوچه لوک زاده
قیمت کارشناسی   :   515,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1698

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ترک آباد-کوچه عاشورا-کوچه سپهر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   136

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1847

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای - کوچه ی 31
قیمت کارشناسی   :   540,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1909

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد نبش کوچه شهیدان حیدری و علیزاده
قیمت کارشناسی   :   540,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1908

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان سید گلسرخ کوچه استخر 22بهمن
قیمت کارشناسی   :   525,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1808

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک نمایندگی دوو اول کوچه مهر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2117

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب پارک شادی
قیمت کارشناسی   :   541,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1696

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس پشت دادگستری
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   154

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1460

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذرکمیل5
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   206

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1649