سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

آپارتمان

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه خورشید
قیمت کارشناسی   :   1,150,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   155

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2541

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری- کوچه مهنور
قیمت کارشناسی   :   400,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   92

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2543

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه میدان اطلسی
قیمت کارشناسی   :   856,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2622

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار جمهوری
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   266

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2508

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پارک هفتم تیر ک برج
قیمت کارشناسی   :   560,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2519

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی جنب پارک 7تیر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2522

آدرس   :   يزد-يزد-جنب صدا سیما
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   107 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2615

آدرس   :   يزد-ابرکوه-خ کاشانی اپارتمان همراز
قیمت کارشناسی   :   900,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   150 متر

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2562

آدرس   :   يزد-يزد-سه راه شحنه
قیمت کارشناسی   :   385,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   ۱۱۰

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2563

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فضیلت اپارتمان استانداری
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1553

آدرس   :   يزد-يزد-خ 15 خرداد مجتمع غزال
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1554

آدرس   :   خراسان رضوي-مشهد-مشهدخیابان امام رضا
قیمت کارشناسی   :   550,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2600

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان15خردادکوچه صالحیه اپارتمان
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2608

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارصیادشیرازی مجتمع احمدی روشن
قیمت کارشناسی   :   750,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2609

آدرس   :   يزد-يزد-پشت هتل صفاییه کوچه 20
قیمت کارشناسی   :   850,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1621

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ترمینال - مجتمع المپیک -
قیمت کارشناسی   :   340,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   92

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2187

آدرس   :   يزد-يزد-میدان سفیرامید-خیابان جام جم 1
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1718

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدقندی
قیمت کارشناسی   :   679,800,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   103

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2238

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدقندی
قیمت کارشناسی   :   560,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   112

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2239

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشگاه - مجتمع بهاران
قیمت کارشناسی   :   573,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1993

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک - رزمندگان - مجتمع زمرد
قیمت کارشناسی   :   420,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1994

آدرس   :   يزد-يزد-صفایه گلنار
قیمت کارشناسی   :   3,180,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2509

آدرس   :   يزد-يزد-میدان سفیر امید-جام جم1-مجتمع اران
قیمت کارشناسی   :   47,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1768

آدرس   :   يزد-يزد-مهرآوران
قیمت کارشناسی   :   180,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2550

آدرس   :   يزد-يزد-روبرو بیمارستان شهیدصدوقی آپارتمان بنیاد
قیمت کارشناسی   :   530,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2555

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت کارشناسی   :   1,150,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   155

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2217

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس پشت دادگستری
قیمت کارشناسی   :   330,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2592

آدرس   :   انتخاب استان-none-پشت صدا وسیما مجتمع آسمان
قیمت کارشناسی   :   450,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2560

آدرس   :   انتخاب استان-none-تهران سعید آباد مجتمع مهستان
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2559

آدرس   :   انتخاب استان-none-شهرک رزمدگان
قیمت کارشناسی   :   400,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1137

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه حسینعلی گل
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1810

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مهر اپارتمان گلستان
قیمت کارشناسی   :   160,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1791

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه نیروگاه زنبق - اپارتمان پاسارگاد
قیمت کارشناسی   :   980,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   196

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1961

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-پشت بانک کشاورزی
قیمت کارشناسی   :   550,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1290

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری- خیابان وکیل-مجتمع ارغوان
قیمت کارشناسی   :   380,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1837

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی مجتمع شهاب
قیمت کارشناسی   :   800,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2132

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای مهراب -داخل میدان - اپارتمان فدک
قیمت کارشناسی   :   430,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2135

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارجعفرصادق بعدازبیمارستان مادرمجتمع زنبق
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2015