سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

مغازه

آدرس   :   يزد-يزد-امامشهر
قیمت کارشناسی   :   0تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   78

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2222

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو 15 خرداد
قیمت کارشناسی   :   91,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   35

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2100

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی پاساز ولی عصر
قیمت کارشناسی   :   80,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   20

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2116

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد -کوچه گرداب
قیمت کارشناسی   :   45,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   28

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1738